Knihy, ktoré zmenili môj pohľad na výživu

od | dec 2, 2023 | Nekategorizované

Ešte pred niekoľkými rokmi bolo vydanie knihy symbolom dôverihodnosti, pretože knihy sa mohli vydávať len prostredníctvom malej skupiny správcov informácií (t. j. vydavateľstiev).

To síce sťažovalo publikovanie jednotlivcom, ale do veľkej miery to pomáhalo chrániť čitateľov pred nekvalifikovanými autormi a podvodnými informáciami.

V súčasnosti už strážcovia brány neexistujú.

Tradičné rozhodnutia o vydávaní kníh sa riadia predovšetkým na základe pravdepodobnosti, že sa kniha bude predávať, a nie nevyhnutne na základe jej vierohodnosti.

Preto si treba dávať pozor.

To, že niekto napísal knihu, ešte neznamená, že kniha je hodnotná alebo užitočná. V súčasnosti je možné s pomocou chatbotov mať knihu napísanú za niekoľko minút.

Nedávna štúdia 100 najpopulárnejších kníh o výžive v Kanade zistila, že „32 z 96 kníh neuvádza žiadne vedecké dôkazy. V 18 % kníh napísaných lekármi a registrovanými dietológmi sa nenachádzali žiadne vedecké citácie, v porovnaní so 49 % kníh napísaných autormi s inými oprávneniami.“ (Höchsmann et al., 2023)

Dobré knihy napísané dôveryhodnými autormi však môžu priniesť cenné informácie, pretože môžu poskytnúť oveľa hlbší pohľad na konkrétne témy.

Knihy, ktoré čítame, formujú náš názor na výživu, často negatívnym spôsobom. Dnes sa chcem podeliť o knihy, ktoré zmenili môj pohľad na výživu (bez konkrétneho poradia).

📗Lean Habits od Georgie Fear

Je o tom, ako sa stať štíhlym a silným vybudovaním zdravých stravovacích návykov. Ukázala mi, prečo počítanie kalórií a makier nie je z dlhodobého hľadiska také dôležité a prečo som upriamil moju pozornosť na behaviorálnu psychológiu.

📗Give Yourself More od Georgie Fear a K. Aleisha Fetters

Napísaná pre všetky ženy, ktoré sa snažia schudnúť. Kniha je o tom, ako sú ženy od útleho detstva ovplyvňované, aby boli menšie, a ako to spôsobuje, že sú fyzicky a psychicky nezdravé a nedokážu získať telo, ktoré chcú. Ukazuje, ako uniknúť mentalite „menšie je lepšie“ a ako si dať viac. Povinné čítanie pre každého trénera pracujúceho so ženami.

📗Animal, Vegetable, Miracle od Barbara Kingsolver

je ľahké čítanie plné príbehov opisujúcich výzvy spojené s opustením mestského života a presťahovaním sa na malú farmu. Je ľahká a poučná. Tu je niekoľko mojich poznámok z knihy:

  • Na prepravu 1 kcal ovocia z Kalifornie do New Yorku je potrebných 87 kcal.
  • Malé farmy do 4 akrov sú výnosnejšie ako veľké farmy. Malé poľnohospodárstvo môže produkovať vysokú kvalitu za rozumnú cenu, pretože predáva priamo zákazníkovi.
  • Zvieratá, rovnako ako rastliny, boli vo veľkej miere geneticky modifikované. Zvieratám, napríklad moriakom, boli vypnuté pohlavné hormóny, takže sú letargickí a ľahko priberajú do takej miery, že keby sme ich pustili na slobodu, nakoniec by sa im pod ich váhou zlomili nohy.

📗Nancy Clark’s Sports Nutrition Guidebook

je biblia pre každého, kto má záujem dozvedieť sa, ako sa stravovať pre zdravie A výkon. Okrem všetkých užitočných informácií v nej nájdeš aj príklady z reálneho života. Pri jej čítaní sa vždy cítim pokojný a vyrovnaný.

📗Diet Cults od Matt Fitzgerald

sa zaoberá veľkým problémom diét: všetky konkurenčné názory na výživu tvrdia, že sú podložené vedou, ale dobrý pohľad na skutočné vedecké poznatky o výžive naznačuje, že nie je možné určiť jediný najlepší spôsob stravovania. Namiesto toho môžeme zaujať racionálny prístup k stravovaniu na základe vlastných návykov, životného štýlu, genetiky a telesného typu. Matt navrhuje stravovanie „dostatočne dobré“.

📗Swole planet od Ryan D Andrews

je kniha, ktorá popri bicepsoch a brušných svalov berie do úvahy aj emisie skleníkových plynov a blahobyt poľnohospodárskych robotníkov. Ryanov pohľad na jedlo bol jedným z hlavných dôvodov, prečo som sa rozhodol zapísať na kurz presnej výživy.

Zlepši svoje zdravie, energiu, výkon

Pokiaľ chceš mať počas dňa stabilnú energiu, zlepšiť svoj výzor a výkon, prihlás sa ku krátkej video konzultácii.

Počas 15-minútového hovoru sa ťa spýtam niekoľko otázok a poradím ti ako postupovať. Pokiaľ budeš chcieť nadviazať na užšiu spoluprácu, dohodneme si ďalší hovor.

  • Höchsmann C, Yang S, Ordovás JM, Dorling JL, Champagne CM, Apolzan JW, Greenway FL, Cardel MI, Foster GD, Martin CK. The Personalized Nutrition Study (POINTS): evaluation of a genetically informed weight loss approach, a Randomized Clinical Trial. Nat Commun. 2023 Oct 9;14(1):6321. doi: 10.1038/s41467-023-41969-1. PMID: 37813841; PMCID: PMC10562431.