Výživový poradca a kouč. Čo očakávať?

Možno sa pýtate aká je úloha výživového poradcu. Pravdepodobne už máte aj vytvorenú určitú predstavu o tom, čo výživový poradca robí alebo nerobí. No často krát záleží na samotnom poradcovi, aký prístup ku klientom má a teda aj aké „nástroje“ pri práci s nimi používa.

Častokrát môžeme vidieť napr. fitnes trénerov, ktorí svojim klientom okrem tréningov radia v tom čo a ako jesť.

Môžete tiež stretnúť poradcov, ktorý sa držia určitého štýlu, ktorý propagujú a výhradne používajú. Príkladom môžu byť poradcovia, ktorí sú zástancami keto diét, prerušovaného hladovania, či iných prístupov.

Mojou snahou v tomto príspevku je reagovať na súčasnú situáciu a zároveň vám priblížiť moju prácu s klientmi.

„Prichádzajú za mnou ľudia s rôznymi cieľmi a očakávajú, že im dám jedálniček. Neobím to. Radšej ich učím ako vhodne jesť.“

Na začiatok by som uviedol, že jednou z hlavných úloh výživového poradcu je vyplnenie priepasti medzi odbornou a širokou verejnosťou.

Na jednej strane máme odborníkov, vedcov, výskumníkov, ktorý sa detailne zaoberajú štúdiami. Pre bežného človeka je však takýto odborný výskum nečitateľný a odborníci ho často nevedia preložiť do reči lajka. Často je tak aj pre výživového poradcu samotného ťažké porozumieť niektorým výskumom.

Ja osobne sa v tejto oblasti neustále vzdelávam, ale často sa ohľadom interpretácie štúdii odvolávam na odborníkov, ktorý mi vedia údaje zo štúdii jednoduchšie vysvetliť. Pri tom sa ich pýtam také otázky, ktoré mi pomôžu vyhodnotiť, či majú tieto štúdie dosah na mojich klientov. Často sú to len zaujímavosti bez reálnej aplikácie. (Veľa ľudí, vrátane odborníkov, sa nechá uniesť práve takýmito štúdiami.)

Následne, tu máme triedenie a aplikáciu relevantných informácii pre klientov. Ja ako odborník na výživu a životný štýl mám obrovské množstvo informácii, ktoré sami o sebe nemajú význam, pokiaľ nie sú aplikované vhodnou osobou, vo vhodnom čase.

Dobrým príkladom nevhodnej aplikácie je ak výživový poradca používa jednotný prístup ku všetkým klientom, ako napr. keto stravovanie.

Z môjho pohľadu je dobrá informácia taká, ktorú viete vy ako klient praktizovať. To je najčastejším problémom, s ktorým sa stýkate! Viete, čo by ste mali jesť, ale neviete to dodržať. Mojou prácou je pomôcť vám aplikovať informácie tak, aby ste ich mohli praktizovať a tak dosiahnuť výsledky.

Dnes už si vie každý veľmi ľahko nájsť na internete informácie a vypočítať si pomocou kalkulačiek svoj odporúčaný kalorický príjem. Pre každého však k tomuto číslu vedia iná cesta.

Pre zhrnutie, moja úloha výživového kouča je podať vám len relevantné informácie, vo vhodnom čase, spôsobom, ktorému porozumiete. Následne tu byť pre vás a poskytovať vám podporu a pomôcť vám vytvoriť si systémy, ktoré vám umožnia vaše nové stravovanie dodržiavať.

Navyše svojich klientov vediem k sebarozvoju aj mimo oblasti výživy samotnej. Tento koncept zahŕňajúci výživu, pohyb, sociálny život, vzťahy aj spirituálne potreby sa nazýva aj hlboké zdravie.

Ako to vyzerá v praxi si môžete prečítať v skúsenostiach klientov.

Bol pre teba článok prínosný?

Aby boli články pre teba prínosné, musia byť zrozumiteľné a aplikovateľné, čo v praxi znamená, že za každým jednoduchým odporúčaním sú hodiny strávené nad štúdiami a skúsenosti z praxe. Preto budem rád ak článok budete zdielať ďalej a tým podporíš nie len moju tvorbu, ale môžeš inšpirovať aj iných k zlepšeniu kvality ich života.

Zlepši svoje zdravie, energiu, výkon

Pokiaľ chceš mať počas dňa energiu bez výpadkov a zlepšiť aj svoj výkon, prihlás sa ku krátkej video konzultácii. 

Počas 15-minútového hovoru sa ťa spýtam niekoľko otázok a poradím ti ako postupovať. Pokiaľ budeš chcieť nadviazať na užšiu spoluprácu, dohodneme si ďalší hovor.