Pomáha otužovanie pri chudnutí?

od | dec 10, 2023 | Chudnutie, zdravie

Otužovanie je jednou z horúcich tém. Má znížiť úzkosť, pomôcť lepšie sa zotaviť a dokonca aj chudnúť. 

Ako?

Keď sme vystavení chladu, naše telo musí zvýšiť metabolizmus, aby nás udržalo v teple. Vedcov však zaujalo, že chlad podporuje premenu bieleho tuku, zásobárne energie, na hnedý tuk, ktorý je metabolicky aktívny. 

Dodatočný výskum ukázal, že krátkodobé vystavenie chladu aktivuje hnedý tuk a ten by sa dal využiť na odbúravanie tukov.

Vplyv vystavenia chladu na energetický výdaj

Náš mozog udržiava telesnú teplotu v malom rozsahu. V chladnom prostredí telo spotrebúva energiu, aby nás udržalo v teple, a tak zvyšuje energetický výdaj.

Existujú dva hlavné spôsoby ako by vystavenie chladu mohlo prispieť k úbytku tuku.

– Trasenie sa
– Zahrievanie sa bez trasenia sa

Existujú však rozdiely medzi krátkym a intenzívnym vystavením chladu (ponorenie do studenej vody) a miernym, ale dlhším vystavením chladu (zvyčajne pri teplote okolo 15 °C).

Trasenie sa

Na zvýšenie energetického výdaja prostredníctvom trasenia je potrebné znížiť teplotu jadra. Telo sa chce dostať späť na neutrálnu teplotu, preto sa začne triasť.

Studená voda má vyšší prenos tepla a vedie k rýchlejším tepelným stratám. Práve to sa používa vo väčšine štúdií

>>Voda rýchlejšie zníži teplotu studenej vody, ale ide o zníženie teploty jadra, nie teploty kože!

V štúdii (Néma J. a kol. 2023) na českých vojakoch mužského pohlavia sa zaznamenalo zníženie viscerálneho tuku (5,5 %), obvodu pása a nižšia úzkosť. Štúdia trvala 8 týždňov. Protokol, ktorý použili, bolo ponorenie celého tela na viac ako 30 s do otvorenej vody s teplotou nižšou ako 6 °C po dobu viac ako 1 x týždenne. Účastníci boli tiež poučení, aby sa sprchovali studenou vodou s teplotou <10 °C viac ako 4× týždenne.

Štúdia však mala veľké nedostatky v dizajne:

 • Iba intervenčná skupina dostala prednášku o výhodách vystavenia sa chladu, čo zavádza placebo efekt.
 • Úbytok tuku predstavoval menej ako 5 % medzi skupinou vystavenou chladu a kontrolnou skupinou, čo sa mohlo pripísať iným zmenám životného štýlu v intervenčnej skupine, ktoré nekontrolovali.

Mechanizmus bez chvenia

Keď je teplota nízka, ale nie taká nízka, aby sa telo nemuselo triasť, stiahne cievy v koži, aby znížilo tepelné straty. Chlad však spúšťa aj mechanizmus nazývaný hnednutie tuku, ktorý signalizuje telu, aby produkovalo hnedé tukové tkanivo, ktoré nás udržiava v teple bez chvenia.

Hnednutie tuku

Hlavnou úlohou bieleho tukového tkaniva (WAT) je skladovanie tukov. Vo WAT však existujú aj „béžové“ tukové bunky. Béžové tukové bunky spaľujú tuk a rozptyľujú energiu vo forme tepla, ale ich početnosť sa pri obezite znižuje. Stimulácia vývoja béžových tukových buniek alebo hnednutie WAT zvyšuje energetický výdaj a má potenciál v boji proti metabolickým ochoreniam a obezite.

Štúdia porovnala Wima Hofa a jeho brata-dvojča na testovanie zhnednutia tuku. Nezistili žiadne rozdiely medzi Wimom a jeho bratom-dvojčaťom, ktorý nebol zvyknutý na otužovanie(13C).

Vykonali dva a pol hodinové vystavenie miernemu chladu (12 – 13 °C).

Zvýšenie energetického výdaja v podobnom rozsahu v chlade (A: z 1,31 kcal/min na 1,84 kcal/min oproti B: z 1,31 kcal/min na 1,85 kcal/min), čo viedlo k termogenéze vyvolanej chladom o 40,1 % a 41,9 % u subjektu A a B. Tieto hodnoty boli jednoznačne vyššie v porovnaní so zvýšením energetického výdaja, ktoré sme pozorovali počas experimentov s miernym chladom u mladých dospelých mužov (medzikvartilové rozpätie: 7,2 – 18 %; 95. percentil: 25,7 %. Termogenéza vyvolaná chladom v súčasnom experimente sa nerovná klasickej termogenéze bez triašky, keďže dvojča využívalo na tvorbu tepla aj izometrickú kontrakciu dýchacích svalov. (Vosselman MJ et al., 2014)

Zdá sa, že hnedé tukové tkanivo sa viac zapája počas dlhšieho obdobia vystavenia miernemu chladu.

Ako pozorovali van der Lans AA a kol., mladí muži a ženy vystavení miernemu chladu (15 – 16 °C) počas desiatich po sebe nasledujúcich dní zvýšili aktivitu BAT aj termogenézu triašky. Je teda pravdepodobné, že dlhé obdobia vystavenia miernemu chladu sú účinnejšie pri zvyšovaní aktivity BAT a termogenézy vyvolanej chladom ako jednorazové intervaly vystavenia extrémnemu chladu.

Dlhodobé vystavenie sa chladnému prostrediu

V chladnom počasí sa zvyšuje metabolizmus, aby sa udržala telesná teplota a telo sa prispôsobilo chladnému prostrediu. Mohol by život v chladnom prostredí zvýšiť výdaj energie viac ako krátke ponorenie do studenej vody?

Japonské ženy mali v zimných mesiacoch zvýšenú rýchlosť metabolizmu v pokoji (~300 kcal, čo predstavovalo približne 20 % rozdiel). (Tanaka et. al 2022)

V štúdii o sezónnych zmenách BMR Oshiba uviedol, že bazálna metabolická rýchlosť u japonských mužov sa zvýšila o 6 %, keď teplota vzduchu klesla z 15 na 5 °C. Vo svojej práci uviedli aj ďalšie štúdie, v ktorých bol rozdiel medzi bazálnym metabolizmom v letných a zimných mesiacoch približne 17 %. (31,5 – 37 cal/m^2/h).

Porovnávali tiež metabolizmus pri spánku v chladnej miestnosti s teplotou 6,5 – 12 °C so štandardnou izbovou teplotou 25 °C. Neboli medzi nimi zistené žiadne významné rozdiely.

Tiež zistili, že trvá približne týždeň, kým sa bazálny metabolizmus prispôsobí chladnému prostrediu.

Základný metabolizmus sa mení o 6,6 % pri zmene teploty prostredia o 10 °C (alebo 2,4 Cal na 10 °C).

Praktické problémy:

Na spálenie dodatočných kalórií pomocou chladu sa musíme buď triasť, alebo tráviť hodiny denne v chladnom prostredí, aby sme vytvorili a aktívne využívali BAT.

Priemerná hmotnosť BAT sa u dospelých ľudí pohybuje od 50 do 70 g. Takéto množstvo aktívneho BAT by mohlo zvýšiť denný energetický výdaj približne o 170 kcal. Vypočítalo sa, že 63 g plne aktivovanej BAT v oblasti nad kľúčnou kosťou by využilo množstvo energie zodpovedajúce 4,1 kg WAT. (Maliszewska K., 2021)

Apetít nasleduje zvýšený energetický výdaj

Môžeme pozorovať, že plavci majú tendenciu spontánne jesť viac ako ostatní športovci. Malá štúdia (White LJ,, et. al 2005) porovnávala vplyv na chuť do jedla po cvičení vo vode.

Dve skupiny mladých mužov cvičili vo vode 45 minút a potom sa najedli. Tí, ktorí cvičili vo vode s teplotou 33 °C, skonzumovali približne 517 kcal, zatiaľ čo tí, ktorí cvičili vo vode s teplotou 20 °C, skonzumovali približne 877 kcal jedla.

Metaanalýza vplyvu teploty na chuť do jedla tieto výsledky potvrdila. Zistili, že po vystavení chladu účastníci skonzumovali v priemere o 179 kcal viac kalórií, ak necvičili, a o 251 kcal viac, ak v chlade cvičili.

Súhrnne povedané, dodatočná energia, ktorú by sme spálili, ak by sme boli v chladnom prostredí, by sa vynulovala, alebo dokonca prekonala zvýšením chuti do jedla.

Podľa môjho názoru, ak sa chceš kúpať v ľade alebo tráviť čas v chlade, rob to kvôli psychickej odolnosti alebo posilneniu imunity, nie kvôli odbúravaniu tuku.

Existujú iné, účinnejšie spôsoby, ako vytvoriť kalorický deficit prostredníctvom stravy a zmeny životného štýlu.

Zlepši svoje zdravie, energiu, výkon

Pokiaľ chceš mať počas dňa stabilnú energiu, zlepšiť svoj výzor a výkon, prihlás sa ku krátkej video konzultácii.

Počas 15-minútového hovoru sa ťa spýtam niekoľko otázok a poradím ti ako postupovať. Pokiaľ budeš chcieť nadviazať na užšiu spoluprácu, dohodneme si ďalší hovor.

Zdroje:

 • Millet J, Siracusa J, Tardo-Dino PE, et al. Effects of Acute Heat and Cold Exposures at Rest or during Exercise on Subsequent Energy Intake: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2021;13(10):3424. Published 2021 Sep 28. doi:10.3390/nu13103424
 • Néma J, Zdara J, Lašák P, et al. Impact of cold exposure on life satisfaction and physical composition of soldiers. BMJ Mil Health. Published online January 4, 2023. doi:10.1136/military-2022-002237
 • OSIBA S. The seasonal variation of basal metabolism and activity of thyroid gland in man. Jpn J Physiol. 1957;7(4):355-365. doi:10.2170/jjphysiol.7.355
 • Šrámek, P., Šimečková, M., Janský, L. et al. Human physiological responses to immersion into water of different temperatures. Eur J Appl Physiol 81, 436–442 (2000). https://doi.org/10.1007/s004210050065
 • Tanaka N, Okuda T, Shinohara H, Yamasaki RS, Hirano N, Kang J, Ogawa M, Nishi NN. Relationship between Seasonal Changes in Food Intake and Energy Metabolism, Physical Activity, and Body Composition in Young Japanese Women. Nutrients. 2022 Jan 24;14(3):506. doi: 10.3390/nu14030506. PMID: 35276865; PMCID: PMC8838489.
 • van der Lans AA, Hoeks J, Brans B, et al. Cold acclimation recruits human brown fat and increases nonshivering thermogenesis. J Clin Invest. 2013;123(8):3395-3403. doi:10.1172/JCI68993
 • Vosselman MJ, Vijgen GH, Kingma BR, Brans B, van Marken Lichtenbelt WD. Frequent extreme cold exposure and brown fat and cold-induced thermogenesis: a study in a monozygotic twin. PLoS One. 2014;9(7):e101653. Published 2014 Jul 11. doi:10.1371/journal.pone.0101653
 • White LJ, Dressendorfer RH, Holland E, McCoy SC, Ferguson MA. Increased Caloric Intake Soon after Exercise in Cold Water. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. 2005;15(1):38-47. doi:10.1123/ijsnem.15.1.38
 • Millet J, Siracusa J, Tardo-Dino PE, et al. Effects of Acute Heat and Cold Exposures at Rest or during Exercise on Subsequent Energy Intake: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2021;13(10):3424. Published 2021 Sep 28. doi:10.3390/nu13103424