Spomaľuje sa metabolizmus populácie?
Publikované: 28.05.23
Podľa novej štúdie celková denná energetická spotreba ľudí klesla v dôsledku spomalenia metabolizmu, nie zníženia aktivity.
V novej štúdii analyzovali dáta, ktoré pochádzajú z kvalitných meraní, za posledných 100 rokov a prišli k záveru, že metablozmus ľudí sa znižuje (o ~81 kcal/deň za posledných 100 rokov.)

Prečo je to dôležité?

Obezita je v súčasnosti obrovský problém a spomalený metabolizmus k tomu môže prispieť. Na základe výsledkov meraní však nemôžeme tvrdiť, že by za obezitou stálo zníženie metabolizmu populácie. Dôvodom číslo jedna naďalej ostávajú ultra-spracované potraviny a naša pohodlnosť pripravovať si jedlo.

Chceš vedieť viac?

Model použitý v štúdii predpokladal:

  • Zvýšená spotreba energie z dôvodu aktivity bola meraná ako celková energetická spotreba mínus termický efekt potravín mínus BMR. Predpokladá sa, že 10% energie z jedla minieme na trávenie. Tieto čísla sú merané na prirodzených potravinách. Ultra-spracované potraviny sú ľahšie tráviteľné a teda aj výdaj na ich trávenie je nižší.
  • Zvýšenú telesnú teplotu ako znak aktivity (štúdie spred 2021);

Čo by mohli byť príčiny spomalenia metabolizmu?

  • Zvýšenie globálnej teploty = zohrievanie tela vyžaduje energiu;
  • Sterilnejšie prostredie = imunitný systém je menej zaťažený;
  • Zmena stravy z nasýtených na mononenasýtené tuky (Na základe štúdií na potkanoch.);

V závere:

! Na rozdiel od predpokladov v štúdii, vieme, že sa fyzická aktivita znížila.
! Výsledky, aj keby boli správne, nevysvetľujú obezitu. Hlavná zodpovednosť stále ostáva na tebe!

Referencie:

Speakman, John R et al. “Total daily energy expenditure has declined over the past three decades due to declining basal expenditure, not reduced activity expenditure.” Nature metabolism vol. 5,4 (2023): 579-588. doi:10.1038/s42255-023-00782-2