Čínska štúdia – Vedecká recenzia

Čínska štúdia Najkomplexnejšia štúdia o výžive v histórii medicíny 3 Celkové skóre 64% 64% Vedecká presnosť 48% 48% Presnosť referencí 85% 85% Zdraviu prospešné 58% 58% Aké ťažké by bolo aplikovať rady z tejto knihy? Veľmi obtiažne. Táto recenzia je prekladom zo...